Apteekin koulutukset

Vauhtia myyntiin ja myynnin johtamiseen, lisää laatua toimintaan sekä kannattavuutta apteekkiin. Myös lääkehoitoon liittyvät koulutukset ja luennot.

Apteekin koulutukset

Apteekkityö on asiakaspalvelua. Myytävät tuotteet ovat lääkkeitä ja terveyden edistämiseen käytettäviä valmisteita sekä palveluita. Erinomaisella asiakaspalvelulla ja osaamisella apteekkisi voi erottua kilpailijoista. Erinomainen asiakaspalvelu ylittää asiakkaan odotukset ja sillä pystyt sitouttamaan asiakkaat omaan apteekkiisi. Erinomaisella asiakaspalvelulla apteekkisi kannattavuus paranee ja henkilökuntasi saa onnistumisten avulla uutta motivaatiota työhönsä. Asiakas palaa siihen apteekkiin, missä häntä on onnistuttu palvelemaan parhaiten.

Koulutuspaketit on tarkoitettu kaiken kokoisille apteekeille ja niistä hyötyy koko henkilökunta lääketeknikoista apteekkareihin. Myyntikoulutukset toteutetaan apteekissa harjoitusten ja esimerkkien avulla. Lisäksi meillä on valmiita koulutuspaketteja apteekin toimintaohjeista, varastonhallinnasta ja hinnoittelusta sekä lääkehoitojen ja sairauksien vaikutuksista terveyden ylläpitämiseen. Koulutuspaketit ovat kestoltaan muutamasta tunnista muutamaan päivään.

Myyntikoulutus – Suurempi keskiostos, kiitos!

Tässä koulutuksessa henkilökunta saa esimerkkien ja harjoitusten kautta huomata, että apteekissa myynti ei ole myyntiä. Apteekissa farmaseuttisten henkilöiden velvollisuuksiin kuuluu selvittää asiakkaan tarvitsemat tuotteet ja tarjota apua hänen ongelmaansa.

”Annatteko asiakkaalle sitä mitä hän on tullut hakemaan, vai sitä mitä hän tarvitsee?”

Myyntikoulutus sovitaan apteekin tarpeisiin ja henkilökuntamäärään nähden sopivaksi. Myyntikoulutuksen kesto vaihtelee puolesta päivästä kahteen päivään. Koulutuksen alussa käymme läpi esimerkkejä ja pohdimme asiakaskohtaamisiin sopivia sanontoja kullekin henkilölle. Lisäksi käymme läpi yleisiä esimerkkejä hankalista asiakaskohtaamisista. 

Myyntikoulutuksella apteekki saa:

  • Parannettua myyntikatetta
  • Kasvatettua keskiostosta
  • Lisättyä asiakastyytyväisyyttä

Apteekin toimintaohjeet kuntoon – Valmis paketti tästä, kiitos!

Apteekkitoiminta on Suomessa erittäin säänneltyä. Viranomaisten määräysvaatimukset edellyttävät apteekeilta tiettyjä toimintaohjeita vähintään ja usein apteekeilla on kymmeniä omia toiminta- ja työohjeita näiden lisäksi. 

”Kuinka paljon proviisorisi tai farmaseuttinen henkilökunta käyttää aikaa toimintaohjeiden laatimiseen?”

Meiltä voit tilata valmiin toimintaohjepaketin, joka sisältää kaikki normaaliin asiakaspalveluun liittyvät määräysvaatimusten edellyttämät toimintaohjeet. Teemme toimintaohjeet halutessanne juuri apteekkinne toimintaohjenumeroinnin sekä -mallin mukaisesti. Tilaamalla toimintaohjeet valmiina pakettina pystytte säästämään työaikaan asiakaspalveluun ja apteekin muihin ydintoimintoihin. 

Lisäksi voimme tehdä Teille toiminta- ja työohjeita esimerkiksi apteekin verkkopalvelusta sekä lääkevalmistuksesta. 

Varaston hallinta proviisoreille – Kannattaako alle euron tuotteita olla myynnissä?

Tuotteiden hinnoittelu on yksi nopeimmista keinoista parantaa apteekin kannattavuutta. Tuotteiden oikealla hinnoittelulla apteekin tulos paranee huomaamatta ilman vaikutusta asiakaskäyttäytymisessä. Tämä koulutus voidaan tietyillä edellytyksillä käydä läpi myös etäkoulutuksena. 

”Onko asiakkaalle merkitystä maksaako hänen harvoin tarvitsemansa sidetarvike 0,59€ vai 1,59€?”

Tuotteiden hinnoittelulla saadaan nopeasti näkyviä tuloksia. Esimerkiksi sadan tuotteen hintaa tarkastamalla ja nostamalla yhden euron ylöspäin voidaan saavuttaa varovaisellakin arviolla 500€:n kasvu kuukaudessa. Tässä on ajateltu, että näitä alle euron laastareita tai muita apteekkitarvikkeita myydään keskimäärin 5kpl kuukaudessa. Mitä jos sama asia tehdään kappalemääräisesti isomman kuukausimyynnin tuotteille tai suuremmalle joukolle tuotteita?

”Esimerkiksi yhden euron hinnannousu 250 tuotteella ja 5 kappaleen keskimääräisellä kuukausimyynnillä tuo vuodessa 15000€:a enemmän myyntikatetta apteekille.”

Apteekissa on myös tiettyjä brändituotteita joiden hintojen nostossa kannattaa olla varovainen. Tiettyjen tuotteiden kilpailukykyinen hinnoittelu antaa asiakkaalle edullisen hintamielikuvan apteekista. 

Tässä koulutuksessa ei anneta valmiiksi tuotteille hintoja tai hintakertoimia. Käymme koulutuksessa valittujen henkilöiden kanssa läpi hinnoitteluun liittyviä periaatteita, tuotteita ja tuoteryhmiä, joiden hinnat apteekki voi koulutuksesta saamillaan havainnoilla itse hinnoitella

Syventävää lääkehoidon tietoa terveydenhuollon henkilöstölle – Varmuutta työhön ja asiakaspalveluun?

Apteekista yleisimmin toimitettavien lääkkeiden haittavaikutusten ja käyttötarkoitusten hyvä tuntemus antaa mahdollisuuden palvella asiakasta kokonaisvaltaisemmin. 

”Kysytäänkö Teidän apteekissanne asiakkaalta särkylääkettä ostaessa mihinkä hän sitä käyttää ja onko hän ollut lääkkeeseen tyytyväinen, myös reseptilääkettä toimitettaessa?”

Reseptilääkkeitä toimitettaessa kuuluu varmistua lääkkeen oikeasta ja turvallisesta käytöstä. Perusasioita asiakaspalvelussa on myös selvittää, mitenkä lääke on auttanut tai mitenkä lääke on vaikuttanut asiakkaan vointiin. Näissä keskusteluissa usein selviää asiakkaan itsensä kertomana ongelmia tai lääkkeen tehoon liittyviä puutteita. Näihin ongelmiin sekä puutteisiin tulee tarttua ja tarjota niihin ratkaisua omalla ammattitaidollamme. 

Tämä lääkehoidon syventävä koulutus voidaan toteuttaa myös etäkoulutuksena. Tämä koulutus sopii myös hyvin suoritettavaksi noin kuukausi myyntikoulutuksen jälkeen jatkokurssina. Koulutus tukee upeasti ensimmäisessä osassa opittuja asioita ja kertaa siinä läpi käytyjä oppeja.

Pyydä tarjous tai tilaa koulutus

"*" näyttää pakolliset kentät

Toivottu yhteydenottotapa
Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.