Lääke­hoito­suunni­telma ja vastuu­lääkäri­palvelut

Lääkitysturvallisuus on tärkeä osa laadukasta toimintaa hoitoyksiköissä ja kotisairaanhoidossa. Hyvä lääkehoitosuunnitelma varmistaa tehokkaan ja turvallisen toiminnan.

Onko Teidän lääkehoitosuunnitelmanne koulutettu henkilöstölle, dokumentoidusti?

Lääkehoitosuunnitelma on pakollinen laadunhallintaan käytettävä ja lääkehoidon toteuttamista ohjaava asiakirja. Lääkehoitosuunnitelma tulee olla jokaisessa lääkehoitoa toteuttavassa terveydenhuollon yksikössä. Lääkehoitosuunnitelma tulee päivittää vuosittain omavalvontasuunnitelman osana ja lääkehoitosuunnitelman hyväksyy aina hoitoyksikön vastuulääkäri. Tarvittaessa saatte vastuulääkärin kauttamme, kuka hyväksyy lääkehoitosuunnitelman sekä esimerkiksi laillistettujen ammattihenkilöiden lääkeluvat ja näyttökokeet. 

Onko Teidän lääkehoitosuunnitelmassanne kerrottu, kuinka tulee toimia annosteluvirheen sattuessa?

Hyvä lääkehoitosuunnitelma sisältää yksikön lääkehoidon kriittisten prosessien ohjeet ja vastuut yksilöidysti. Lääkehoitosuunnitelma toimii lisäksi merkittävänä apuna yksikön lääkehoidon toteuttamisen perehdyttämisessä. Se sisältää toimintaohjeet, kuinka virheitä voidaan välttää sekä kuinka vaaratapahtuman ilmaantuessa tulee toimia. Sen tulisi esimerkiksi sisältää yleisimmin käytettävien lääkkeiden kuvaukset ja yleisimmät haittavaikutukset annosteluvirheissä. Lääkehoitosuunnitelman laatimiseen tulisi osallistua henkilöitä jokaisesta yrityksessä työskentelevästä henkilöstöryhmästä. Lääkehoitosuunnitelma tulisi myös kouluttaa koko henkilöstölle. 

Turvallinen, taloudellinen ja tehokas lääkehoito

Lääkehoitosuunnitelman hyötyjä

  • lisää lääkitysturvallisuutta
  • lisää henkilöstön osaamista
  • lisää henkilöstön työn mielekkyyttä
  • säästää henkilöstön työaikaa
  • helpottaa henkilöstön perehdyttämistä
  • osoittaa lääkehoidon toteuttamisen vaatimusten mukaisuuden

Lääkehoitosuunnitelma luotettavasti

Meillä on pitkä kokemus lääkehuollon prosessien kehittämisestä, lääkkeiden annostelusta ja lääkehoitojen toteutumisen arvioinneista. Olemme toimineet eri lääkehuoltotehtävissä yli kymmenen vuoden ajan. Tunnemme lääkkeen elinkaaren sen kehittämisestä hävittämiseen. Proviisorimme ja sairaanhoitajamme näkemykset auttavat yritystänne lääkitysturvallisuuden parantamisessa.

Tavoitteemme on kehittää lääkehoitoa turvallisempaan, tehokkaampaan ja taloudellisempaan suuntaan. Olemme huomanneet, että ulkopuolisena toimijana pystymme arvioimaan terveydenhuollon yksiköiden toimintatapoja paremmin kuin yksikössä työskentelevät työntekijät. Kokemuksemme avulla pystymme tuomaan kustannussäästöjä henkilöstökuluihin sekä myös lääkkeiden käyttäjille.

Kauttamme saat hoitoyksiköllesi myös vastuulääkärin. Vastuulääkärin tehtäviin kuuluu esimerkiksi hyväksyä lääkehoitosuunnitelma, hoitajien lääkkeiden antamisen näyttökokeet ja vahvistaa lääkeluvat. Lääkehoitosuunnitelman laatimiseen osallistuu yrityksestämme aina proviisori ja sairaanhoitaja. Moniammatillisena yhteistyönä pystymme laadukkaasti arvioimaan toiminnan lääkehoitoon liittyviä asioita sekä hoidollisia huomioita käytännön tasolla.

Hinta ja tilaaminen

Lääkehoitosuunnitelman hintaan vaikuttaa yksikön koko, henkilökuntamäärä ja onko yrityksessä olemassa lääkehoitosuunnitelmaa vai tehdäänkö yritykseen kokonaan uusi lääkehoitosuunnitelma. Teemme yrityksellenne ilmaisen arvion palvelun hinnasta, joka ei sido yritystänne mihinkään. 

Peruspalvelun vastuulääkärillä saat käyttöösi edullisella kuukausimaksulla ja palvelu sopii erinomaisesti esimerkiksi aloittaville toiminimiyrittäjille. Alkaen 79,00€/kk (alv 0%).

Tilaa tai pyydä tarjous.

Tilaa tai pyydä tarjous lääkehoitosuunnitelmasta

"*" näyttää pakolliset kentät

Lääkehoitosuunnitelma on olemassa*
Vastuulääkärin hyväksyntä*
Lääkeluvat hoitajille*
Toivottu yhteydenottotapa
Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.