Turvallista, tehokasta ja taloudellista lääkehoitoa

Yrityksenä LHARVIOT Oy on nuori, mutta kokemuksemme terveydenhuoltoalalla on pitkä ja olemme toimineet useissa eri tehtävissä yksityisellä sekä julkisella sektorilla.

Yrityksemme on perustettu vuonna 2020, jonka jälkeen olemme tasaisesti monipuolistaneet ja kehittäneet palveluitamme. Yrityksessämme työskentelee erikoistunut proviisori, laajan työkokemuksen omaava sairaanhoitaja sekä hallinnollisia tehtäviä hoitava kokenut lääkäri. Tällä kokoonpanolla pystymme tarjoamaan ratkaisuja turvallisen, tehokkaan ja tarkoituksenmukaisen lääkehoidon toteuttamiseen taloudellisilla menetelmillä tietenkin sekä luottamuksellisesti.

Terveydenhuollon palvelut ovat Suomessa tarkasti valvottuja ja luvanvaraisia. Saimme yksityisen terveydenhuollon toimiluvan 26.1.2021, joka mahdollistaa toimintamme tällä alalla. Asiakkaillemme tämä terveydenhuollon toimilupa näkyy esimerkiksi terveydenhuollon palveluidemme hinnoissa, jotka ovat arvonlisäverosta vapautettuja ja siten halvempia. Terveydenhuollon palveluiden osalta toimimme tällä hetkellä Pohjois-Savon alueella.

Asiakkaamme

Asiakkaitamme ovat erityisesti sellaiset terveydenhuollon yritykset, jotka tarjoavat tai osallistuvat jollain tavalla omien asiakkaidensa lääkehoidon toteuttamiseen. Asiakkaitamme ovat esimerkiksi ympärivuorokautista hoitoa tarjoavat hoitoyksiköt, kotisairaanhoito sekä esimerkiksi uudet terveydenhuollon yrittäjät ketkä ovat tulossa alalle. Tarjoamme terveydenhuollon yrityksille myös vastuulääkäripalveluita yhdessä lääkehoitosuunnitelmien kanssa. Palveluistamme hyötyvät lisäksi esimerkiksi vakuutusyhtiöt monimutkaisten lääkekokonaisuuksien ratkomisessa ja päiväkodit tarkoituksenmukaisen lääkehoitosuunnitelman muodossa.

Asiakkaitamme ovat myös yksittäiset lääkkeiden käyttäjät ja erityisesti monilääkityt iäkkäät. Lääkehoitojen kokonaisuudet muuttuvat jatkuvasti monimutkaisemmiksi. Väestön ikääntyessä lisääntyvät myös pitkäaikaissairaudet ja siten myös monilääkittyjen määrä. Ei ole tavatonta kohdata iäkkäitä, joilla on käytössään 15 säännöllistä lääkettä tai enemmän.

Iäkkäillä yli 75-vuotiailla on lähes aina vähintään yksi säännöllinen lääke käytössään. Monilääkittyjen henkilöiden pitkäaikaissairauksiin liittyy paljon myös hoitotoimenpiteitä, ja esimerkiksi mittauksia, jotka kuuluvat sairaanhoitajamme tehtäviin.

Apteekit ovat erittäin tärkeä osa terveydenhuoltoa sekä keskeinen toimija lääkkeiden oikean ja turvallisen käytön edistäjänä. Apteekeissa on eniten terveydenhuollon asiakaskohtaamisia vuodessa ja asiakaspalvelu on erittäin ratkaisevassa osassa apteekin toimintaa. Asiakkaiden tarpeiden tunnistaminen antaa mahdollisuuden tarjota parempaa asiakaspalvelua.

Apteekeissa on mahdollisuus tarjota asiakkaalle sitä mitä hän tarvitsee eikä pelkästään sitä mitä hän haluaa. Laajan lääkehoidon osaamisen avulla pystymme tarjoamaan apteekeille ratkaisuja parempaan asiakaspalveluun ja avaimia parempaan tulokseen. Apteekit ovat tärkeitä asiakkaitamme.

Haluamme olla avuksi

Meidän ajatuksemme sekä halumme on tarjota sellaisia lääkehoitoon liittyviä palveluita asiakkaillemme, joilla he saavat turvallisempaa, tehokkaampaa ja taloudellisempaa lääkehoitoa. Palveluitamme on esitelty laajemmin omilla sivuillaan, mutta tässä on muutamia omia näkemyksiä tarjoamistamme palveluista.

Esimerkiksi hoitoyksiköissä turvallinen lääkehoidon vähimmäisvaatimuksena on täyttää viranomaisvaatimukset. Asiakkaamme pystyvät osoittamaan viranomaisille asianmukaiset toimintatavat ajantasaisen lääkehoitosuunnitelman avulla. Hyvän lääkehoitosuunnitelman avulla voi lisäksi kouluttaa vakituista henkilökuntaa sekä tarjota tehokasta perehdytystä sijaisille.

Lääkehoitosuunnitelmasta löytyvästä yksikön riskilääkeluettelosta voi tutustua yleisimpiin haittavaikutuksiin ja oppia tunnistamaan niitä asukkailla. Sieltä pitäisi myös pystyä katsomaan kenenkä vastuulle mikäkin asia yksiselitteisesti kuuluu. Tarjoamme näitä palveluita, koska haluamme olla parantamassa hoitohenkilökunnan työn ja asukkaiden olemisen mielekkyyttä. Näkemyksemme on, että kun kaikki osaavat toimintatavat ja ovat motivoituneita toimimaan niiden mukaan, lisääntyy myös työn tehokkuus. Oman osaamisen kehittyminen lisää henkilökunnan työmotivaatiota.

Apteekeissa turvallisen, tehokkaan ja taloudellisen lääkehoidon tarjoaminen kuuluu apteekkien lakisääteisiin velvoitteisiin. Haluamme olla apteekeille yhteistyökumppani, joka kehittää toimintaa kannattavampaan suuntaa ilman, että turvallisuudesta tarvitsee luopua. Samalla kun apteekissa varmistetaan lääkkeiden oikeaa ja turvallista käyttöä, mikä on lakisääteinen velvollisuus, niin saamme oikeilla kysymyksillä asiakkailta tietoa hoidon onnistumisesta. Tätä tietoa pitää oppia jokaisen henkilökunnasta hyödyntämään, jotta asiakas saa juuri hänelle parhaan mahdollisen hoidon.

Haluamme omalta osaltamme olla edistämässä apteekkien menestymistä, jolloin samalla edistämme riittävän lääkejakeluketjun säilymisen nykyisellä tasolla. Asiakaspalvelun kehittäminen, toimintaohjeet, myyntikoulutukset ja apteekinhoidot kuuluvat esimerkiksi palveluihimme.

Lääkehoidon kokonaisarviointi sisältää myös kaikkia niitä asioita, joita haluamme tarjota asiakkaillemme. Lääkehoitojen järkeistäminen vaikuttaa suoraan lääkehoidon kustannuksiin, kun esimerkiksi päällekkäisiä lääkehoitoja poistetaan. Lääkehoitojen järkeistäminen vaikuttaa asiakkaan maksamaan summaan, mutta samalla olemme mukana talkoissa ja vähentämässä myös yhteiskunnan maksamaa lääkelaskua. Esimerkiksi iäkkäille vältettävien lääkkeiden käytön vähentämisellä voitaisiin saada usean miljoonan euron vuosittainen säästö.

Lääkehoidon järkeistäminen tekee lääkehoidosta turvallisempaa ja myös tehokkaampaa vähentyneiden haittavaikutusten ansiosta. Vähentyneet haittavaikutukset lisäävät elämänlaatua ja vähentävät myös sairaalahoitopäiviä. Samalla iäkkäät pystyvät asumaan pidempään omassa kotonaan. Parempi iäkkään kotona pärjääminen vähentää myös hoitohenkilökunnan tarvetta.

Turvallisen lääke­hoidon puolesta

Turvallisen ja paremman lääkehoidon kehittäminen on meille ykkösasia sekä halu. Meillä on näihin asioihin omia ja hyviksi havaitsemiamme näkemyksiä, joita haluamme jakaa myös muille. Tehdään yhdessä lääkehoidosta turvallisempaa.

Tervetuloa palveluidemme tilaajaksi,
Jaakko Hartikainen
Toimitusjohtaja